तारकेश्वरले खोल्यो, नगरस्तरीय सडकको ठेक्का !

तारकेश्वर नगरपालिकाले सडक निर्माणको लागि बोलपत्र आव्हान सूचना प्रकाशन गरेको छ । नगरस्तरीय सडक अन्र्तगतका विभिन्न सडक निर्माणको लागि सो बोल पत्र आव्हान गरिएको हो ।

तारकेश्वर नगरपालिकाको सडक निर्माणको लागि प्रकाशन गरिएको बोलपत्र आव्हानको सूचना

तारकेश्वर नगरपालिकाको सडक निर्माणको लागि प्रकाशन गरिएको बोलपत्र आव्हानको सूचना

Facebook Comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here