तारकेश्वरको सूचना ! नगर प्रहरी सेवा खरिद सम्बन्धी दरभाउ पत्र आब्हान !

तारकेश्वर नगरपालिका नगर प्रहरी व्यवस्थापन ऐन २०७६ को अधिमा रहि नगरपालिकाले २०७६–०५–११ गते नगर प्रहरी सेवा खरिद सम्बन्धी सूचना जारि गरेको छ ।

व्यवस्थापन ऐन, २०७६ को अधीनमा रही नगर प्रहरी सेवा लिन आवश्यक भएकोले सम्वन्धित कार्य गर्न कानुन बमोजिम दर्ता भएका इच्छुक फर्म÷संस्था तथा कम्पनीहरुबाट सूचना जारि भयको १५ औं दिन भित्र कार्यालय समयमा खरीद गरी १६ औं दिन १२ः०० बजे भित्र दर्ता गरी रितपूर्वकको सिलबन्दी दरभाउपत्र पेश गर्नको लागि सो सूचना प्रकाशित गरिएको हो ।

पत्रको अन्य नियमहरु बारे जानकारि लिन र फ्mारम लिनको लागि कार्यालयको प्रशासन शाखामा सम्पर्क राख्न सकिनेछ ।

Facebook Comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here