वडा सदस्य – अर्जुन भण्डारी

तारकेश्वर नगरपालिका वडा नं २ का वडासदस्य


नाम – अर्जुन भण्डारी
पद – वडा सदस्य, तारकेश्वर–२, काठमाडौं
जन्म –
बुवाको नाम –
आमाको नाम –
जन्म स्थान –
शिक्षा –
सम्पर्क नं. –
रक्त समूह –
आवद्ध अन्य संघ/संस्थाहरु –
Add more datils click here