वडा सदस्य – सुशिला श्रेष्ठ

तारकेश्वर नगरपालिका वडा नं ८ का वडा सदस्य


नाम– शुसिला श्रेष्ठ
पद– वडा सदस्य
जन्म –
बुवाको नाम –
आमाको नाम –
जन्म स्थान –
शिक्षा –
सम्पर्क नं. –
रक्त समूह –
आवद्ध अन्य संघ /संस्थाहरु –
For more Details Click here