वडा सदस्य – श्री कृष्ण महर्जन

तारकेश्वर नगरपालिका वडा नं ४ का वडासदस्य


नाम – श्रीकृष्ण मर्हजन
पद – वडा सदस्य, तारकेश्वर–४, काठमाडौं
जन्म –
बुवाको नाम –
आमाको नाम –
जन्म स्थान –
शिक्षा –
सम्पर्क नं. –
रक्त समूह –
आवद्ध अन्य संघ/संस्थाहरु –
For more detels Click here