वडा सदस्य – बिन्दु थापा सापकोटा

तारकेश्वर–४ का वडासदस्य विन्दु थापा सापकोटा

नाम – विन्दु थापा सापकोटा
पद – वडा सदस्य, तारकेश्वर–४, काठमाडौं
जन्म –
बुवाको नाम –
आमाको नाम –
जन्म स्थान –
शिक्षा –
सम्पर्क नं. –
रक्त समूह –
आवद्ध अन्य संघ /संस्थाहरु –
For more Details Click Here