वडा अध्यक्ष – रविन्द्र के. सी.

तारकेश्वर नगरपालिका वडा नं का वडा अध्यक्ष

तारकेश्वर नगरपालिका वडा नं २ का वडाध्यक्ष
नाम – रविन्द्र के.सी.
पद – वडाध्यक्ष, तारकेश्वर–२, काठमाडौं
जन्म –
बुवाको नाम –
आमाको नाम –
जन्म स्थान –
शिक्षा –
सम्पर्क नं. –
रक्त समूह –
आवद्ध अन्य संघ/संस्थाहरु –
Add more datils click here