वडा अध्यक्ष – मनोज कुमार घिमिरे

तारकेश्वर नगरपालिका वडा नं ८ का वडा अध्यक्ष मनोज कुमार घिमिरे

नाम – मनोज कुमार घिमिरे
पद – वडा अध्यक्ष, तारकेश्वर–८, काठमाडौं
जन्म –
बुवाको नाम –
आमाको नाम –
जन्म स्थान –
शिक्षा –
सम्पर्क नं. –
रक्त समूह –
आवद्ध अन्य संघ/संस्थाहरु –
For More Information Click HERE