वडा अध्यक्ष – बिन्दा बुढाथोकी

 

नाम – विन्दा बुढाथोकी
पद – वडा अध्यक्ष, तारकेश्वर–११, काठमाडौं
जन्म –
बुवाको नाम –
आमाको नाम –
जन्म स्थान –
शिक्षा – .
सम्पर्क नं. – 9841859630
रक्त समूह–
आवद्ध अन्य संघ \संस्थाहरु–
For more detels click here