वडा अध्यक्ष – बासु गौतम

तारकेश्वर नगरपालिका वडा नं ५ का वडाध्यक्ष

नाम – बासुप्रसाद गौतम
पद – वडा अध्यक्ष, तारकेश्वर–५, काठमाडौं
जन्म –
बुवाको नाम –
आमाको नाम –
जन्म स्थान –
शिक्षा –
सम्पर्क नं. –
रक्त समूह –
आवद्ध अन्य संघ/संस्थाहरु –
Add more datils click here